4 / 14
GrAward 2019 - Best Young Professional - Edgard & Reina
GrAward 2019 - Best Young Professional - Elopement in Santorini | A fine art wedding film | Spiros & Evelina
GrAward 2019 - Best Young Professional - As long as you hold me
GrAward 2019 - Best Young Professional - Elena & George Wedding Highlights
GrAward 2019 - Best Young Professional - alex & amanda // highlight film
GrAward 2019 - Best Young Professional - |Are You Ready|
GrAward 2019 - Best Young Professional - Smile
GrAward 2019 - Best Young Professional - Danae / Christening story
GrAward 2019 - Best Young Professional - Wedding

Love story of Chris & Stavriani in Historical Mani

Dmitry Sedov
06
Daniele Donati
08
Kostas Petsas
06
Remi Schouten
04
Nikos Oikonomou
08
Dimitris Haidis
05
Anthony Venitis
07
Stavros Oikonomou
06
50
Videographer Vangelis Petalias
Athens, Greece