Videographer Alex FotoVideo

Videographer Alex FotoVideo

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
0
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Alex FotoVideo đến từ Dana & Adrian, drone-video, engagement, wedding
1
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Alex FotoVideo đến từ Laura, baby, event
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Alex FotoVideo đến từ Niki& Dorina, drone-video, event, wedding
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Alex FotoVideo đến từ Cristina& Cătălin, drone-video, wedding