Award Party 2023
Buy a ticketSee short lists
21 / 23
Videographer Vangelis Petalias đến từ Giannos Christening Highlights, baby, event, reporting
Videographer Vangelis Petalias đến từ From London to Greece | Jamie & Anta Wedding day, event, wedding
Videographer Vangelis Petalias đến từ Destination Wedding in Greece Highlights Trailer, wedding
Videographer Vangelis Petalias đến từ Stefan & Iris Austria Wedding Full feature film, drone-video, wedding
Videographer Vangelis Petalias đến từ Vasilis & Ioanna Destination Wedding Greece Full Feature film, drone-video, wedding
Videographer Vangelis Petalias đến từ Toyroom Athens - Mykonos, Greece, advertising, musical video, reporting
Videographer Vangelis Petalias đến từ Newborn at 1st day at hospital, baby, engagement
Videographer Vangelis Petalias đến từ The Ritual - Horror Escape Room, advertising, corporate video
Videographer Vangelis Petalias đến từ Wedding and Christening Highlights Clip, baby, event, wedding

Nhận xét

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập