Central
Europe
Award
2022

Annual professional
wedding video award

Giai đoạn

Bài nộp
07/01 — 05/02/2023 UTC 0
Moderation
06 — 19/02/2023 UTC 0
Giám khảo
20/02 — 23/03/2023 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
25 tháng 3, 2023

Tham gia

Chỉ dành cho các user đến từ An-ba-ni, Áo, Bo-xi-a Héc-dê-gô-vi-na, Bun-ga-ri, Crô-a-ti-a, Séc, E-xtô-ni-a, Pháp, Đức, Hung-ga-ri, Lát-vi-a, Lít-ten-xơ-tên, Lít-va, Môn-tê-nê-grô, Bắc Macedonia, Séc-bi, Xlô-va-ki-a, Xlô-ven-ni-a, Thuỵ Sĩ.

Videographer hay nhất

Danh hiệu cao nhất dành cho người vừa làm videographer vừa là editor vừa là designer.

Ban giám khảo

Bogdan Damian
Stanislav Barachevsky
Khlyustov Films
Dima Vutcariov
Family Films
Vasilis Kantarakis
Golden Legend
Trưởng ban giám khảo
Bogdan Damian
Bacău, Ru-ma-ni
Giám khảo
Stanislav Barachevsky
Pra-ha, Séc
Giám khảo
Khlyustov Films
Mát-xcơ-va, Nga
Giám khảo
Dima Vutcariov
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
Giám khảo
Family Films
Pa ri, Pháp
Giám khảo
Vasilis Kantarakis
A-ten, Hy Lạp
Trưởng ban giám khảo
Golden Legend
Kherson, U-crai-na
Trưởng ban giám khảo
A-ten, Hy Lạp

Đề cử chính

Videographer
hay nhất

31 participants

Video
Editor hay nhất

26 participants

Cameraman
hay nhất

12 participants

Chuyên ngành đám cưới

Sound
Producer hay nhất

14 participants

Colorist
đẹp nhất

20 participants

Pilot
hay nhất

11 participants

SDE
Editor hay nhất

10 participants

Các thể loại đám cưới

Đám
cưới nổi bật nhất

24 participants

Bước
đi hay nhất

11 participants

Hôn
ước hay nhất

14 participants

Lưu
lại các khoảnh khắc

8 participants

Luật lệ

Ai có thể tham gia?

Những videographer đã đăng kí trên trang web WEVSY.COM là người trên 18 tuổi.
27 US$ cho tất cả các đề cử. Miễn phí dành cho Tài khoản Pro thành viên.
Chỉ dành cho các user đến từ An-ba-ni, Áo, Bo-xi-a Héc-dê-gô-vi-na, Bun-ga-ri, Crô-a-ti-a, Séc, E-xtô-ni-a, Pháp, Đức, Hung-ga-ri, Lát-vi-a, Lít-ten-xơ-tên, Lít-va, Môn-tê-nê-grô, Bắc Macedonia, Séc-bi, Xlô-va-ki-a, Xlô-ven-ni-a, Thuỵ Sĩ.

Những loại video nào được chấp nhận?

Chỉ có video tuân thủ đầy đủ các mô tả và thông số kỹ thuật của các đề cử mới được phép tham gia cuộc thi.

Yêu cầu kỹ thuật

For participation in the Contest video preliminary is uploaded to video-hosting Youtube or Vimeo. In the uploading video form to the category the link indicated to a video at an appropriate video hosting. It is desirable to upload video of HD-quality. Screenshot should be uploaded to each video which gives an idea about video content. Screenshots with logo are banned. It is forbidden to upload videos with your own name and logos.

Những video nào bị cấm?

Video is not allowed to participate in the Competition if it contains inappropriate or unethical content included in the list of restrictions adopted in internet or not corresponding to the traditional standards of the wedding video. Every video can be deleted from Contest with accordance of decision of WEVSY.COM and this decision can not be discussed.

Có thể thêm vào một danh mục một số video không?

Không.

Các thủ tục đánh giá như thế nào?

Có 5 vị giám khảo chịu trách nhiệm về mỗi đề cử và chỉ được tham gia xếp hạng các video trong đề cử của họ. Sau khi thông báo bắt đầu bỏ phiếu, mỗi thành viên của ban giám khảo có thể xem video và bỏ phiếu bằng thang điểm tối đa là 10. Dựa trên mức tuân thủ các đề cử, chất lượng video, yếu tố bất ngờ, ấn tượng tổng quát. Các đánh giá có thể được thay đổi trong thời gian bỏ phiếu.

Khi các giám khảo chấm dứt việc bỏ phiếu, các trưởng ban giám khảo bắt đầu bỏ phiếu. Các trưởng ban giám khảo sẽ thông qua xem xét tất cả các đề cử nhưng chỉ đánh giá 5 video trong mỗi đề cử đạt được điểm cao nhất sau khi các giám khảo đánh giá chung.

Những giải thưởng nào mà người thắng cuộc sẽ được nhận?

Những người chiến thắng trong ba đề cử chính sẽ nhận được những bức tượng đặc biệt. Tất cả những người thắng cuộc sẽ nhận được chứng chỉ của cuộc thi và các biểu tượng đặc biệt trong hồ sơ của họ và Tài khoản Pro cho năm.

Làm cách nào để nhận giải thưởng?

Các giải thưởng và phần thưởng đặc biệt sẽ được chuyển tới e-mail của người thắng cuộc. Chứng chỉ dành cho người thắng cuộc sẽ được gửi qua e-mail để in hoặc công bố trên các trang web.

Việc chiến thắng có ảnh hưởng đối với đánh giá của videographer trong các cuộc thi khác?

Không.

Bạn có câu hỏi? Cần sự giúp đỡ?

Vui lòng liên lạc với chúng tôi theo mẫu sau https://wevsy.com/vi/feedback/ hoặc gửi e-mail cho chúng tôi info@wevsy.com.

Những điều quan trọng khác mà bạn cần biết

Bạn phải đồng ý với tất cả các quy tắc khi tham gia cuộc thi. Bạn cũng phải đảm bảo rằng bạn là tác giả của tất cả các video mà bạn tải lên và không có bên thứ ba nào liên quan đến nó.