Central
Europe
Award
2022

Annual professional
wedding video award

Giai đoạn

Bài nộp
07/01 — 05/02/2023 UTC 0
Moderation
06 — 19/02/2023 UTC 0
Giám khảo
20/02 — 23/03/2023 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
25 tháng 3, 2023

Tham gia

Chỉ dành cho các user đến từ An-ba-ni, Áo, Bo-xi-a Héc-dê-gô-vi-na, Bun-ga-ri, Crô-a-ti-a, Séc, E-xtô-ni-a, Pháp, Đức, Hung-ga-ri, Lát-vi-a, Lít-ten-xơ-tên, Lít-va, Môn-tê-nê-grô, Bắc Macedonia, Séc-bi, Xlô-va-ki-a, Xlô-ven-ni-a, Thuỵ Sĩ.

Ban giám khảo

Bogdan Damian
Stanislav Barachevsky
Khlyustov Films
Dima Vutcariov
Family Films
Vasilis Kantarakis
Golden Legend
Trưởng ban giám khảo
Bogdan Damian
Bacău, Ru-ma-ni
Giám khảo
Stanislav Barachevsky
Pra-ha, Séc
Giám khảo
Khlyustov Films
Mát-xcơ-va, Nga
Giám khảo
Dima Vutcariov
Ki-si-nhốp, Môn-đô-va
Giám khảo
Family Films
Pa ri, Pháp
Giám khảo
Vasilis Kantarakis
A-ten, Hy Lạp
Trưởng ban giám khảo
Golden Legend
Kherson, U-crai-na
Trưởng ban giám khảo
A-ten, Hy Lạp

Đề cử chính

Videographer hay nhất

31 participants
1st
place
Video
Người thắng cuộc
Pa ri, Pháp
COEURS NOMADES - Sabrina x Boris
2nd
place
Video
Nice, Pháp
Sarah & Judd (The story of)
3rd
place
Video
Viên, Áo
D | A
4th
place
Video
Pra-ha, Séc
Wedding in Villa Erba (Como,Italy)
5th
place
Video
Budva, Môn-tê-nê-grô
SOMETHING SPECIAL

Video Editor hay nhất

26 participants
1st
place
Video
Người thắng cuộc
Nice, Pháp
Stronger Together | Sarah&Ricci's Wedding Short Edit
2nd
place
Video
Pa ri, Pháp
BEAUTY - Emeline x Saaman
3rd
place
Video
Veliko Tarnovo, Bun-ga-ri
Viktoria & Ryan - Wedding Short Film
4th
place
Video
Bu-đa-pét, Hung-ga-ri
R&A // A lifetime promise in the Dolomites
5th
place
Video
Karlsruhe, Đức
Island Wedding

Cameraman hay nhất

12 participants
1st
place
Video
Người thắng cuộc
Pa ri, Pháp
The Wild Strawberry - SEASON 2
2nd
place
Video
Xcốp-pi-ê, Bắc Macedonia
#baba3dstudio
3rd
place
Video
Varna, Bun-ga-ri
The Show is Reel
4th
place
Video
Bu-đa-pét, Hung-ga-ri
Salton Wedding Films
5th
place
Video
Budva, Môn-tê-nê-grô
Showreel 2022

Award Party 2023

Summing up the results of the contests
and the solemn awarding of the winners

Wedding specialisations

Sound Producer hay nhất

14 participants
1st
place
Video
Người thắng cuộc
Bu-đa-pét, Hung-ga-ri
A&Z - Sounds from Scotland
2nd
place
Video
Varna, Bun-ga-ri
Sound Design
3rd
place
Video
Veliko Tarnovo, Bun-ga-ri
Wini & Ivo - Short Video (Sound Producer)
4th
place
Video
Viên, Áo
D | A
5th
place
Video
Karlsruhe, Đức
Reel Love

Colorist đẹp nhất

20 participants
1st
place
Video
Người thắng cuộc
Veliko Tarnovo, Bun-ga-ri
Viktoria & Ryan - Wedding Short Film
2nd
place
Video
Bordeaux, Pháp
Premier Souffle
3rd
place
Video
Pra-ha, Séc
Wedding in Savoia
4th
place
Video
Karlsruhe, Đức
Reel Love
5th
place
Video
Budva, Môn-tê-nê-grô
MYSTERIOUS WAY

Pilot hay nhất

11 participants
1st
place
Video
Người thắng cuộc
Varna, Bun-ga-ri
D&S F/F
2nd
place
Video
Karlsruhe, Đức
Reel Love
3rd
place
Video
Bihać, Bo-xi-a Héc-dê-gô-vi-na
ShowReel ║LOOKMAN FILM║for Wewa Awards 2022
4th
place
Video
Kecskemét, Hung-ga-ri
Love flies away
5th
place
Video
Bu-đa-pét, Hung-ga-ri
K+N

SDE Editor hay nhất

10 participants
1st
place
Video
Người thắng cuộc
Viên, Áo
SDE: LOVESTORY - KRISTINA / CHRISTOPHER
2nd
place
Video
Pra-ha, Séc
R+V SDE Wedding in Ukraine
3rd
place
Video
Xô-phi-a, Bun-ga-ri
Ivan & Maria SDE
4th
place
Video
Viên, Áo
A | V
5th
place
Video
Bu-đa-pét, Hung-ga-ri
Szandi + Ricsi SDE

Các thể loại đám cưới

Best Highlights

24 participants
1st
place
Video
Người thắng cuộc
Pa ri, Pháp
STARLIGHT - Virginie x Edgar
2nd
place
Video
Vin-ni-út, Lít-va
Elena & Malcolm
3rd
place
Video
Pra-ha, Séc
Wedding in Castle Savoia (Prague)
4th
place
Video
Karlsruhe, Đức
The Coin - Ibiza Boho Wedding
5th
place
Video
Budva, Môn-tê-nê-grô
CROÍTHE BEANNAITHE

Bước đi hay nhất

11 participants
1st
place
Video
Người thắng cuộc
Vin-ni-út, Lít-va
N&S
2nd
place
Video
Budva, Môn-tê-nê-grô
TAPTAL
3rd
place
Video
Viên, Áo
C | A
4th
place
Video
Pra-ha, Séc
Wedding in Castle Ratmerice
5th
place
Video
Bu-đa-pét, Hung-ga-ri
Emotional Tuscany wedding I Patrizia & Sury I Tenuta Mocajo

Hôn ước hay nhất

14 participants
1st
place
Video
Người thắng cuộc
Viên, Áo
LOVESTORY - CHARLOTTE / MARCO
2nd
place
Video
Bordeaux, Pháp
YOUR HAND
3rd
place
Video
Pa ri, Pháp
Paris
4th
place
Video
Karlsruhe, Đức
Moment
5th
place
Video
Budva, Môn-tê-nê-grô
WIND WHISPERERS

Lưu lại các khoảnh khắc

8 participants
1st
place
Video
Người thắng cuộc
Bu-đa-pét, Hung-ga-ri
V&B
2nd
place
Video
Vin-ni-út, Lít-va
Patricija & Alex
3rd
place
Video
Bordeaux, Pháp
YOUR HAND
4th
place
Video
Xô-phi-a, Bun-ga-ri
Wedding Invitation
5th
place
Video
Bihać, Bo-xi-a Héc-dê-gô-vi-na
Save The Date for - WEVA Awarded

Luật lệ

Ai có thể tham gia?

Những videographer đã đăng kí trên trang web WEVSY.COM là người trên 18 tuổi.
27 US$ cho tất cả các đề cử. Miễn phí dành cho Tài khoản Pro thành viên.
Chỉ dành cho các user đến từ An-ba-ni, Áo, Bo-xi-a Héc-dê-gô-vi-na, Bun-ga-ri, Crô-a-ti-a, Séc, E-xtô-ni-a, Pháp, Đức, Hung-ga-ri, Lát-vi-a, Lít-ten-xơ-tên, Lít-va, Môn-tê-nê-grô, Bắc Macedonia, Séc-bi, Xlô-va-ki-a, Xlô-ven-ni-a, Thuỵ Sĩ.

Những loại video nào được chấp nhận?

Chỉ có video tuân thủ đầy đủ các mô tả và thông số kỹ thuật của các đề cử mới được phép tham gia cuộc thi.

Yêu cầu kỹ thuật

For participation in the Contest video preliminary is uploaded to video-hosting Youtube or Vimeo. In the uploading video form to the category the link indicated to a video at an appropriate video hosting. It is desirable to upload video of HD-quality. Screenshot should be uploaded to each video which gives an idea about video content. Screenshots with logo are banned.

Những video nào bị cấm?

Video is not allowed to participate in the Competition if it contains inappropriate or unethical content included in the list of restrictions adopted in internet or not corresponding to the traditional standards of the wedding video. Every video can be deleted from Contest with accordance of decision of WEVSY.COM and this decision can not be discussed.

Có thể thêm vào một danh mục một số video không?

Không.

Các thủ tục đánh giá như thế nào?

Có 5 vị giám khảo chịu trách nhiệm về mỗi đề cử và chỉ được tham gia xếp hạng các video trong đề cử của họ. Sau khi thông báo bắt đầu bỏ phiếu, mỗi thành viên của ban giám khảo có thể xem video và bỏ phiếu bằng thang điểm tối đa là 10. Dựa trên mức tuân thủ các đề cử, chất lượng video, yếu tố bất ngờ, ấn tượng tổng quát. Các đánh giá có thể được thay đổi trong thời gian bỏ phiếu.

Khi các giám khảo chấm dứt việc bỏ phiếu, các trưởng ban giám khảo bắt đầu bỏ phiếu. Các trưởng ban giám khảo sẽ thông qua xem xét tất cả các đề cử nhưng chỉ đánh giá 5 video trong mỗi đề cử đạt được điểm cao nhất sau khi các giám khảo đánh giá chung.

Những giải thưởng nào mà người thắng cuộc sẽ được nhận?

Winners of main categories will get special statuettes. Tất cả những người thắng cuộc sẽ nhận được chứng chỉ của cuộc thi và các biểu tượng đặc biệt trong hồ sơ của họ và Tài khoản Pro cho năm.

Làm cách nào để nhận giải thưởng?

Các giải thưởng và phần thưởng đặc biệt sẽ được chuyển tới e-mail của người thắng cuộc. Chứng chỉ dành cho người thắng cuộc sẽ được gửi qua e-mail để in hoặc công bố trên các trang web.

Việc chiến thắng có ảnh hưởng đối với đánh giá của videographer trong các cuộc thi khác?

Không.

Bạn có câu hỏi? Cần sự giúp đỡ?

Vui lòng liên lạc với chúng tôi theo mẫu sau https://wevsy.com/vi/feedback/ hoặc gửi e-mail cho chúng tôi info@wevsy.com.

Những điều quan trọng khác mà bạn cần biết

Bạn phải đồng ý với tất cả các quy tắc khi tham gia cuộc thi. Bạn cũng phải đảm bảo rằng bạn là tác giả của tất cả các video mà bạn tải lên và không có bên thứ ba nào liên quan đến nó.